patrimoine_1_1879.jpg

51  rue Saint-Charles-Borromée, Mandeville