patrimoine_1_1880.jpg

58  rue Saint-Charles-Borromée, Mandeville