patrimoine_3_1880.jpg

58  rue Saint-Charles-Borromée, Mandeville