patrimoine_1_1882.jpg

83  rue Saint-Charles-Borromée, Mandeville